Интелсофт обученияНачало » Обучение » АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015Г. И ПРИЛАГАНЕТО ИМ С TERES.

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2015Г. И ПРИЛАГАНЕТО ИМ С TERES.

разпечатай

Дата: 20/01/2015

Начален час: 09:30

Максимален брой участници: 50 бр.

Заети места: 2 бр.

Продължителност: целодневно обучение

Тема: Нормативна уредба по труда и социалното осигуряване

Място: гр.София ул.Добротич 19 - Учебен център "Интелсофт"

Цена за участник с включен ДДС: 96 лв.

Лектори: Румяна Станчева, Малина Панайотова и Андрей Асенов


Описание:

Семинарът ще се проведе в сградата на Интелсофт, с адрес гр.София, ул.Добротич 19. Възможно е присъствие на място или участие през интернет.

И за двата начина на участие местата са ограничени.
Само участниците на място ще могат да задават въпроси на лекторите.

Програма:

 9:30 – 12:00 - І част

Лектор: Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване

I. Нормативни промени в социалното и здравно осигуряване за 2015 година
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване 2015 г.
2. Нови моменти в държавното обществено осигуряване през 2015 г.
- Промени в разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, свързани с провеждане на осигуряването на задължително осигурените лица;
- Промени в разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащането на паричните обезщетения от средствата на ДОО;
- Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
- Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
3. Здравното осигуряване през 2015 г.
10:45 – 11:00 – Кафе Пауза
12:00 – 12:30 – Дискусия
12:30 – 13:30 - Обяд
13:30 – 16:00 - ІI част
 
Лектор: Малина Панайотова, началник сектор в ЦУ на НАП
 
II. Подаване и прием на данни с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 към НАП. Новите промени през 2015 г. в логическите контроли и проверки при приема на данни. Как да подадем данните си коректно и как да отстраним допуснатите грешки? Електронни услуги на НАП.
1. Основни принципи заложени в логиката и обработката при подаването и приема на данните с Декларация обр.1 и Декларация обр.6. през 2015г.;
2. Основни моменти и допълнения при проверка за съответствие на данните по Декларация обр.1 и обр.6 и приема им в ИС на НАП;
3. Практически казуси при подаването на данните с Декларация обр.1 и Декларация обр.6 през 2015 г.;
4. Електронни услуги на НАП - как да ги използваме максимално. Кои са новите електронни услуги?
 
15:00 – 15:15 – Кафе пауза
16:00 – 16:30 – Дискусия
16:30 – 17:00 – III част
 
Лектор: Андрей Асенов
1. Промени в нормативната уредба за 2015г. и тяхната реализация в TERES и wTERES.