Интелсофт обученияНачало » Обучение » Промени в социалното и здравното законодателство за 2013 г. и прилагането им с TERES.

Промени в социалното и здравното законодателство за 2013 г. и прилагането им с TERES.

разпечатай

Дата: 16/01/2013

Начален час: 09:30

Максимален брой участници: 40 бр.

Заети места: 3 бр.

Продължителност: целодневен семинар

Място: гр.София ул.Добротич 19 - Учебен център "Интелсофт"

Цена за участник с включен ДДС: 72 лв.

Лектори: Румяна Станчева, Малина Панайотова, Андрей Асенов


Описание:

 

 

Програма:

 Програма на семинара:

 
9:30 – 10:45- І част
Лектор: Румяна Станчева  - Експерт социално осигуряване
 
Изменения в Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2013 г.
1. Промени, свързани с кръга на осигурените лица.
2. Промени в КСО, свързани с осигурителния доходи осигурителния стаж.
3. Промени, свързани с размерите на осигурителните вноски.
4. Промени в сроковете и начина на внасяне на внасяне на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.
5.Промени, свързани с изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.
6. Изменения в КСО, свързани с допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
Изменения в Закона за здравното осигуряване.
 
10:45 – 11:00 – Кафе Пауза
 
11:00 – 12:00  Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
1.    Нови видове декларации, които се подават по ред определен в наредбата.
2.   Изменения в сроковете за подаване на декларация обр. № 1, обр.№ 5 и обр. № 6.
3.    Изменения в указанията за попълване на декларация обр. № 1 и обр. № 6.
 
12:00 – 12:30 – Дискусия         
 
12:30 – 13:30 - Обяд
 
13:30 – 15:00 - ІI част
Лектор: Малина Панайотова - НАП
 
1. Софтуерни приложения на НАП за подаване и прием на данни за трудови договори,
2. Декларация обр.1 и Декларация обр.6.
3. Основни проблеми при подаването на данните и принципи заложени в логиката и обработката на данни от този тип.
4. Трудови договори
 
15:00 – 15:30 - Дискусия
 
15:30 – 15:45 – Кафе пауза
 
15:45 – 17:30 – IVчаст
Лектор: Андрей Асенов
 
1. Промени в нормативната уредба за 2013г. и тяхната реализация в TERESи wTERES.
2. Нови модули и функционалности в програмите;
 
 
Семинарът ще се проведе в сградата на Интелсофт, с адрес гр.София, ул.Добротич 19. Възможно е присъствие на място или участие през интернет.
И за двата начина на участие местата са ограничени.
Само участниците на място ще могат да задават въпроси на лекторите.
 
За желаещите да участват на място, таксата е 72 лв. с включен ДДС. Таксата включва участието, две кафе паузи и обяд.
С оглед на ограничения брой места и подготовката на обяда е необходимо предварително да заявите участието си като изпратите приложената към това писмо заявка на адрес: seminari@intelsoft.net. Заявките ще бъдат приемани и потвърдени с обратен e-mailдо изчерпване на свободните места.
Плащането може да се извърши по банков път или на място.
Банкова сметка BG70 UNCR 9660 1005 5500 17 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК .
 
Лице за контакт: Боряна Йорданова -  тел. 02/9200292
 
Участието през интернет е безплатно.
То може да се осъществи само чрез предварителна регистрация на адрес:  
 
 
Всяка регистрация за участие през интернет ще бъде потвърждавана по реда на постъпване  на регистрацията до изчерпване на свободните места.
При регистрацията ще трябва да попълните име, e-mail, организация, както и серийния номер на лиценза за ползване на TERES. Той се отпечатва в началото на всяка справка в реда на името на фирмата.
 
 
С пожелания за успешна финансова година!
Екипът на Интелсофт