Интелсофт обученияНачало » Обучение » ДОО ПРЕЗ 2012 г. ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАКТИКАТА

ДОО ПРЕЗ 2012 г. ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАКТИКАТА

разпечатай

Дата: 21/01/2012

Начален час: 09:00

Максимален брой участници: 60 бр.

Заети места: 2 бр.

Продължителност: 7 часа

Място: гр.София ул.Добротич 19 - Учебен център "Интелсофт"

Цена за участник с включен ДДС: 108 лв.

Лектори: Иван Карановски – Гл. Методолог - НОИ


Описание:

На 21 януари 2012 г., от 9,00 часа в гр. София, сградата на учебен център “ИНТЕЛСОФТ” в кв.”Красна поляна” - III част, ул.”Добротич” 19, СД ИНТЕЛСОФТ организира семинар за специалистите по труда и икономическите звена на фирми и организации, ползващи програмния продукт за работни заплати и управление на персонала TERES.


Програма:

ПРОГРАМА

От 8,30 до 9,00 ч. - Регистрация на участниците в семинара.
От 9,00 до 17,00 ч. - Семинар (с обедна почивка от 13.00 до 14:00 ч.)
Предвидени са две кафе-паузи - от 10.30 ч. до 10.45 ч. и от 15.30 ч. до 15.45 ч.


• Промени в ДОО и пенсиите произтичащи от ЗБДОО за 2012 г., изменения и допълнения на КСО. Други закони и наредби за прилагането им.
• Осигурителни вноски и осигурителен доход.
• Осигурени лица. Възникване, прекъсване и прекратяване на осигуряването.
• Обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство – промени и особености. Промени в декларация №5 към НИИПОПДОО.
• Регистър на осигурените лица (наредба № Н-8)– промени на декларация образец №1.
• Особености на осигуряването при работа по график и при осигуряване на повече от едно основание.
• Осигуряване по договори за управление и контрол и на изборни длъжности.
• Осигуряване на съдружници, собственици, и други самоосигуряващи се лица.
• Осигуряване на работещи без трудово правоотношение.
• Други въпроси по ДОО.
 

Таксата за участие в семинара е 108 /сто и осем / лева с ДДС. Тя включва такса участие, две кафе-паузи и обяд.


Залата разполага с ограничен брой места!

 

Участието в семинара става срещу предварителна заявка на телефони: 02/9200292 или 0878573227 и платена такса до 20.01.2012 г. по банкова сметка BG70 UNCR 9660 1005 5500 17 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК .

 

За да подготвим предварително данъчните фактури, моля попълнете приложената заявка в прикачения файл и я изпратете на E-mail: seminari@intelsoft.net