Интелсофт обучения



Начало » Обучение » ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И В ПРАКТИКАТА ПО ДОО ЗА 2010 г.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И В ПРАКТИКАТА ПО ДОО ЗА 2010 г.

разпечатай

Дата: 16/02/2010

Начален час: 9.00 ч.

Максимален брой участници: 45 бр.

Заети места: 11 бр.

Продължителност: 8 ч.

Място: гр.София ул.Добротич 19 - Учебен център "Интелсофт"

Цена за участник с включен ДДС: 102 лв.

Лектори: Иван Карановски – Гл. Методолог в НОИ


Описание:

ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАКТИКАТА В ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2010 г., ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2010 г., ИЗМЕНЕНИЯТА НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И НАРЕДБИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ


Програма:
От 8.30 до 9.00 ч. – регистрация на участниците в семинара.
 
От 9.00 до 17.00 ч.  - семинарно време
  
  • Осигурителни и здравноосигурителни вноски, осигурителен доход и осигурителен стаж, промени и особености
  • Осигурителни вноски върху начислени и неначислени възнаграждения
  • „Осигурено лице” по § 1, т. 3 от ДР на КСО и започване на осигуряването по чл. 10 КСО
  • Осигуряване на самоосигуряващи се лица – особености и промени; окончателен осигурителен доход
  • Осигуряване на работещите по договори за управление или контрол и на работещите без трудово правоотношение – особености и промени
  • Промените в Наредба № Н-8
  • Особености при осигуряване на повече от едно основание и при работа по график
  • Обезщетения за временна неработоспособност и майчинство – промени
  • Осигуряване на „морски лица”; осигуряване на български граждани в държави-членки на ЕС и на техни граждани в България – нови моменти


 Дискусия с въпроси и отговори по тематиката

 
 
Предвидени са две кафе-паузи (от 10.30 ч. и  15.30 ч. ) и обяд (от 13 ч. до 14 ч.) в ресторанта на учебния център.
  
Таксата за участие на едно лице в семинара е 102 /сто и два/ лева с ДДС. Тя включва такса участие, две кафе-паузи и обяд.
Участието в семинара става срещу предварителна заявка и платена такса до 15.02.2010 г. по банкова сметка : BG70 UNCR 9660 1005 5500 17 в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК. Заявка може да направите от тук или  на телефони: 02/9200292, 0878 573 227
 
На участниците в семинара ще бъдат издадени данъчни фактури.